Tiskové centrum

press-promo

Aktuality

Nový fond CPR Global Disruptive Opportunities: Investujte dnes do světa zítřka!

22.01.2018

Akciový tematický fond CPR Global Disruptive Opportunities je zaměřený na fenomén disruptivních, tedy převratných inovací. Nechte se strhnout budoucností spolu s námi. Čtěte dále

Zpráva Amundi Luxembourg k výkonnosti zajištěných korunových tříd fondů ovlivněných měnovými transakcemi

18.01.2018

V důsledku velmi obtížných podmínek na finančních trzích a nedostatečného množství protistran byly zajišťovací operace proti pohybu měnových kurzů provedeny u některých korunových tříd fondů Amundi (seznam viz níže) s neočekávaným spreadem (rozpětím). Hodnota NAV (čistá hodnota majetku, resp. kurz) u dotčených tříd fondů kvůli tomu poklesla mezi 3,16% a 4,49% v závislosti na měně a relativní úrovni zajištění. Čtěte dále

Oznámení o dividendě u fondu KB Privátní správa aktiv 5D - třída D za rok 2017

09.01.2017

V návaznosti na výsledky obhospodařování fondu KB Privátní aktiv 5D, otevřeného podílového Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. rozhodlo představenstvo Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. v souladu se statutem fondu o výplatě podílu na výnosu z hospodaření s majetkem ve Fondu („dividendy“) Čtěte dále

Stanovisko k vývoji kurzu vybraných fondů Amundi na přelomu roku

08.01.2017

Některé zahraniční fondy Amundi, které jsou denominované v koruně a u kterých je zajišťováno měnové riziko, zaznamenaly na konci roku pokles v kurzu. Čtěte dále

Oznámení o aktualizaci statutů

03.01.2018

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, PSČ 110 15, IČ 60196769 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že v souvislosti s dokončením vnitrostátní fúze sloučením bude od 1.1.2018 jako nástupnická společnost spravovat rovněž investiční fondy, které byly do 31.12.2017 obhospodařované zanikající společností Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „Pioneer IS“). Čtěte dále