Skupina AMUNDI

Skupina Amundi – globální správce aktiv

Amundi je největším správcem investic v Evropě, pokud jde o výši spravovaného majetku a řadí se do TOP 101 z celosvětového hlediska.

Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 nyní spravuje pro své klienty aktiva v hodnotě více než 1,4 bilionu2 eur, a to prostřednictvím šesti investičních center3.

1,4 bilionu €
majetku pod správou2
Číslo 1
v Evropě1
TOP 10
celosvětově1
6
investičních center
po celém světě3

Široká škála investičních strategií

Hluboká znalost investičního prostředí v oblasti pasivních i aktivních strategií zahrnující:

  • aktivní dluhopisová, akciová a multi-asset portfolia zaměřená na generování alfy (snaha překonat index),
  • nejmodernější kvantitativní modely (smart beta a faktorové analýzy),
  • reálná aktiva (nemovitosti, private equity, private debt, infrastrukturní projekty),
  • poradenství a další služby...

a zaměření na podporu klientů s cílem pomoci jim přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Klienti mohou využívat odborných zkušeností a znalostí skupiny Amundi opírající se o naše jedinečné analytické schopnosti a o zastoupení v klíčových finančních centrech po celém světě 4.

Model zaměřený na potřeby klientů na prvním místě

Globální klientská základna s více než 100 miliony retailových, institucionálních a firemních klientů odráží schopnost skupiny Amundi získat si důvěru širokého spektra privátních i veřejných investorů na celém světě.

Skupina Amundi spoléhá na své rozsáhlé zkušenosti a úzké vazby se světovými manažery, distribučními platformami a retailovými sítěmi v Evropě, asijsko-tichomořském regionu a Severní Americe. To nám umožňuje nabídnout klientům produkty vytvořené na míru i inovativní služby a přinášet přidanou hodnotu v investičním poradenství v souladu s potřebami a rizikovými profily retailových klientů.

Využíváme našich komplexních odborných znalostí a investiční kultury založené na výzkumu, abychom našim institucionálním a firemním klientům na celém světě poskytli ucelená a objektivní investiční řešení spolu s vysoce kvalitními službami.

Globální působnost, skutečná blízkost ke klientům

Amundi je v oblasti správy aktiv nespornou jedničkou v Evropě1, s vedoucím postavením na klíčových evropských trzích:

  • Amundi zaujímá 1. místo ve Francii,
  • řadí se do TOP 3 v Itálii5 a v Rakousku6
  • a je předním mezinárodním hráčem v Německu7

Díky spojení s Pioneer Investments v červenci 2017 skupina Amundi získala rozšířené distribuční možnosti v Severní Americe a ucelenou škálu manažerských schopností, díky nimž bude moci lépe reagovat na požadavky investorů v asijsko-tichomořském regionu a na Středním východě.

Chcete-li se dozvědět více o skupině Amundi, jejích akcionářích a personální politice, anebo máte-li zájem sledovat denní aktuální informace, navštivte, prosím, naše firemní webové stránky

http://about.amundi.com/

1. Zdroj: Amundi data k 30. září 2017

2. Zdroj: Kombinované údaje Amundi a Pioneer Investments podle stavu ke konci prosince 2016

3. Investiční centra: Boston, Dublin, Londýn, Miláno, Paříž a Tokio

4. Žebříček Extel 2016,podle údajů k červnu 2016

5. Zdroj: Assogestioni podle údajů k 30. dubnu 2017

6. Zdroj: VÖIG a údaje Amundi k září 2016

7. Zdroj: BVI podle údajů k 30. listopadu 2016