O společnosti

PROFIL SPOLEČNOSTI

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (Amundi CR, dříve pod jménem IKS KB) patří mezi tři největší poskytovatele služeb kolektivního investování na českém trhu. Za více jak dvacet let své historie se Amundi CR etablovala v respektovaného správce aktiv s regionální působností ve střední a východní Evropě. Úspěšnost podtrhuje kontinuální růst majetku pod správou, který se za posledních 10 let zvětšil více jak pětkrát. K 30.9.2017 obhospodařovala IKS KB majetek v objemu 165 miliard Kč.

  • Více jak 20 let zkušeností
  • 165 miliard Kč pod správou
  • 3. největší správce podílových fondů v ČR

Síla mezinárodní finanční skupiny

Amundi Hlavním a jediným akcionářem Amundi CR je mezinárodně působící skupina Amundi, která je dnes největším správcem aktiv v Evropě a v roce 2017 získala prestižní ocenění Správce aktiv roku, kdy porazila společnosti jako BlackRock, Schroders, Allianz Global Investors nebo Vanguard. Objem majetku pod správou dosahuje 1 400 miliard EUR (k 30.9.2017). Manažerské týmy Amundi působí ve všech hlavních finančních centrech v Evropě (Paříž, Londýn, Milán), Asii (Japonsko, Hongkong, Singapur) a Spojených státech. Pro skupinu Amundi je velmi důležitý blízký a dlouhodobý vztah s klienty a z toho plynoucí silná přítomnost na lokálních trzích.

amundi_benefits

  • Více jak 70 fondů v CZK/USD/EUR/JPY
logo-kb-side
  • Nezávislí finanční poradci
logo-kb-pf-side
logo-kb-poj

Široká produktová nabídka

Z pohledu struktury příjmů je hlavní činností Amundi CR správa otevřených podílových fondů. Na konci roku 2015 obhospodařovala Amundi CR 16 podílových fondů. U dalších více jak 60 fondů byla administrátorem transakcí. Fondová nabídka pokrývá všechny třídy aktiv z hlavních i rozvojových trhů. Jádro nabídky tvoří fondy vyhledávající investiční příležitosti na trzích ve střední a východní Evropě.

Distribuční síť

Hlavním distribuční partnerem Amundi CR je Komerční banka, na kterou připadá zhruba 95 % všech transakcí s podílovými fondy. Vzhledem k velikosti distribuční sítě Komerční banky (počet poboček se ustálil na čísle 400, je garantovaná vysoká dostupnost produktů Amundi CR. Vedle prodejních kanálů Komerční banky využívá Amundi CR k distribuci vybraných produktů i externích partnerů.

Individuální správa aktiv / Mandáty

Druhým pilířem podnikatelské činnosti Amundi CR je individuální správa aktiv pro fyzické a právnické osoby. K nejvýznamnějším klientům patří z tohoto pohledu subjekty ze skupiny Komerční banky – Penzijní fond KB a Komerční pojišťovna. Mimo území České republiky spravuje Amundi CR fondy rumunské banky BRD.