Manažeři fondů

MANAŽEŘI FONDŮ

Tony Du Prez
Tony Du Prez (*1982)
Náměstek ředitele pro investice
Vzdělání

Master Degree – Wealth Management and Private Banking - Univerity of Paris IX – Dauphine

Bachelor Degree – Financial market, institutional savings and wealth management - University of Poitiers

Praxe

2006
Société Générale Asset Management (SGAM) - Trader – Buy side
2007
Société Générale Asset Management (SGAM) – Portfolio manažer – peněžní trhy a dlouhodobé vládní dluhopisy
2010
AMUNDI Group – Vedoucí krátkodobých investic (objem pod správou 22 miliard €)
2015
Amundi CR - místopředseda představenstva a náměstek ředitele pro investice

Markéta Jelínková
Ing. Markéta Jelínková (*1968)
Manažerka fondů
Vzdělání

Absolventka provozně-ekonomické fakulty VŠZ Praha a makléřských zkoušky v kategoriích Správce portfolia a Deriváty.

Praxe

Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později jako analytik kapitálového trhu a analytik oddělení fixně úročených portfolií v tehdejší Spořitelní investiční společnosti, a.s. Od roku 1998 zastávala v této společnosti funkci portfolio manažera a věnovala se řízení portfolií investičních fondů a fixně úročených fondů. Do Amundi CR, a.s. nastoupila v roce 2002 nejprve jako asistent portfolio manažera a od října 2003 působí jako portfolio manažer. Řídí portfolia fixně úročených fondů, smíšených a akciových fondů Amundi CR i fondy fondů.