Jak prodávat fondy

1. krok

Žádost o odkup fondu (podílových listů)

Jakým způsobem?

2. krok

Vypořádání / zaslání peněz

Prostředky vám pošleme na váš účet do 8 pracovních dní (ze zákona do dvou týdnů, jde-li o standardní fond, a do jednoho měsíce jde-li o speciální fond, který neinvestuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti od přijetí vaší žádosti o odkup podílových listů) od přijetí vaší žádosti o odkup podílových listů.

Informace o investicích

 • Internet
  prostřednictvím webových stránek Amundi CR můžete být denně informováni o kurzu a výkonnosti podílových fondů
 • Výpisy
  bezprostředně po investici vás budeme výpisem informovat o nákupu podílových listů dvakrát do roka vás budeme písemně informovat o stavu vaší investice
 • Telefon
  prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 11 11 66 se můžete denně informovat o kurzu a výkonnosti podílových fondů
 • Pobočka / investiční specialista
  o vaší investici se můžete vždy poradit na pobočce KB, kde vám rádi zprostředkují schůzku s investičním specialistou