Individuální správa aktiv / Mandáty

Individuální správa aktiv představuje řešení pro klienty, kteří hledají možnost zhodnocení středně až dlouhodobě volných finančních prostředků. Jeho podstata spočívá v aktivním řízení individuálně vytvořeného portfolia, složeného z vybraných nástrojů finančních trhů. Tento produkt je vhodný pro klienty, kteří se nechtějí zabývat přímým investováním a očekávají profesionální správu svých finančních prostředků.

Hlavní charakteristické znaky Individuální správy aktiv:

Individuální řešení
produkt tvořen na míru konkrétnímu klientovi, dle jeho potřeb a požadavků
Sofistikovaná tvorba investiční strategie
unikátní proces alokace aktiv pomocí vlastních nástrojů řízení investičního procesu
Aktivní management portfolia
pružně reagující na vývoj finančních trhů
Profesionální management
tým portfolio manažerů a analytické zázemí mateřské společnosti Amundi a sesterské Komerční banky
Jasně definované cíle
stanovení benchmarku pro navržené portfolio klienta
důsledná kontrola rizik
průběžné vyhodnocování rizik s aktivní realokací aktiv
Atraktivní poplatková struktura
možnost kombinace fixních a variabilních (výkonnostních) poplatků v závislosti na struktuře portfolia
Vysoká transparentnost
lokální tým manažerů - individuální komunikace s klientem
pravidelný call conference či schůzka s klientem
měsíční detail portfolia – měsíční reporting