Daňové otázky

Jaké je časové období pro osvobození zisků z prodejů podílových listů?
Existuje nějaké další daňové zvýhodnění pro osvobození příjmů z prodeje podílových listů?
Jak řeší legislativa přestupy mezi jednotlivými fondy? Platí zde nějaké zvýhodnění?
Co je rozhodující pro daně, datum investice nebo datum vypořádání, tzn. datum připsání PL na účet klienta?
Jak je to se vstupními poplatky na nákup PL - dají se uznat jako výdaj při stanovování dílčího základu daně?
U USD, EUR Amundi fondů - jakým měnovým kurzem se přepočítává příjem z prodeje PL?
Amundi CR není oprávněna poskytovat klientům daňové poradenství. Doporučujeme proto všem investorům, aby se poradili v daňových otázkách se svým daňovým poradcem.