Registrace do elektronického zasílání výpisů

Dovolte nám, abychom Vám nabídli možnost získávat všechny transakční a stavové výpisy spojené s vaší smlouvou o obstarávání obchodů s cennými papíry kolektivního investování v elektronické podobě. Pokud máte o tuto bezplatnou službu zájem a chcete veškeré výpisy získávat emailem, vyplňte prosím níže uvedený formulář a potvrďte svůj zájem níže uvedeným souhlasem.

Jméno a příjmení
Číslo smlouvy
Datum narození
Výpisy chci posílat na emailovou adresu

Souhlasím s tím, aby mi byla v souvislosti s fondy, které jsou obhospodařované Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. (Amundi CR) a společnostmi skupiny Amundi, způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. prostřednictvím internetu a elektronické komunikace poskytována informace o provedeném pokynu k vydání nebo odkoupení podílových listů a akcií fondů (transakční výpisy) a případně jakékoliv další informace související s poskytováním investičních služeb (stavové výpisy, souhrnné reporty pro jednotlivé fondy). Pro vyloučení všech pochybností výslovně potvrzuji, že netrvám na poskytování specifikovaných informací v papírové podobě.

Souhlasím s tím, aby mi byly v souvislosti s podílovými fondy, které jsou obhospodařované Amundi CR a společnostmi skupiny Amundi, poskytovány sdělení klíčových informací a statuty (dále jenom „dokumenty“) pouze na internetových stránkách www.amundi-cr.cz způsobem, který mi umožní jejich využívání kdykoliv po dobu přiměřenou jejich účelu. Pro vyloučení všech pochybností výslovně potvrzuji, že netrvám na poskytování těchto dokumentů v papírové podobě ani způsobem elektronické komunikace podle předchozího odstavce.

Souhlasím