Investiční rádce

Boření mýtů aneb mylné představy o akciích

Investování do akciových fondů a akcií obecně bývá často opředeno spousta mýty a nedorozuměními. Následující videa ilustrují ty nejčastější a ukazují, jak to s akciemi doopravdy je.1. Investování do akcií je hazard a akcie nejsou opravdové

Akciové investice nejsou žádnou spekulací. Prostřednictvím nákupu akcií investujete do firmy, která akcie vydává a stáváte se spolumajiteli / akcionáři firmy . Účastníte se tak s ostatními investory na financování jejich projektů. Tím umožňujete firmě dosáhnout většího rozvoje a růstu. Akciové fondy Vám pak zprostředkovávají nákup více akcií různorodých firem, tím pak nepodporujete jen jeden podnik, ale celé odvětví nebo celou ekonomiku.Přepnout na video s titulky


2. Investování do akcií je jen pro bohaté

Podílové fondy jsou k dispozici již od několika málo stovek. Cílem našich investic je tyto malé investice slučovat dohromady a umožnit investorovi dosáhnout i na světově vyhlášené firmy, odvětví, geografické oblasti, ke kterým by se sám za normálních okolností jen těžko dostal nebo které jsou běžně určeny jen institucionálním klientům či profesionálním investorům.Přepnout na video s titulky


3. Investování do akcií je riskantní a příliš nevynáší

Akcie jsou dlouhodobou investicí, která přináší ve srovnání s ostatními instrumenty nejvyšší výkonnost. V dlouhodobém horizontu se také snižuje kolísání investice a rizikovost. Samotný fond pak neinvestuje nikdy jen do jedné firmy, ale jeho portfolio je složeno z desítek akcií, často míchá i odvětví, či různé země, tzv. diverizifkuje, riziko se tak snižuje právě rozkladem mezi různé typy akcií.Přepnout na video s titulky