Tiskové centrum

press-promo

Zpráva Amundi Luxembourg k výkonnosti zajištěných korunových tříd fondů ovlivněných měnovými transakcemi


V důsledku velmi obtížných podmínek na finančních trzích a nedostatečného množství protistran byly zajišťovací operace proti pohybu měnových kurzů provedeny u některých korunových tříd fondů Amundi (seznam viz níže) s neočekávaným spreadem (rozpětím). Hodnota NAV (čistá hodnota majetku, resp. kurz) u dotčených tříd fondů kvůli tomu poklesla mezi 3,16% a 4,49% v závislosti na měně a relativní úrovni zajištění.


Příslušné korunové třídy fondů zůstaly zajištěny v průběhu celého období v souladu s prospektem (statutem). Přestože se hodnoty NAV dotčených tříd v závěru roku snížily, jejich hodnoty jsou správné, protože odrážejí transakce uskutečněné na trhu v daný den.


Společnost Amundi se rozhodla dobrovolně zaplatit dotčeným třídám fondů celkovou částku rovnající se 3,6 milionu EUR, aby zmírnila negativní dopady tržních podmínek na trhu měnového zajištění v závěru roku. Změny NAV vyplývající z rozhodnutí Amundi jsou účinné od 17.1.2018.


Společnost Amundi společně s poskytovateli služeb podniknou kroky, aby byl proces zajištění kurzového rizika odolnější při opakování situace s nižší likvidou trhu.Seznam dotčených tříd fondů
 • Amundi Funds Bond Euro Corporate (CZK)
 • Amundi Funds Bond Euro High Yield (CZK)
 • Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term (CZK)
 • Amundi Funds Bond Global Aggregate (CZK)
 • Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency (CZK)
 • Amundi Funds Equity Emerging World (CZK)
 • Amundi Funds Equity Europe Concentrated (CZK)
 • Amundi Funds Equity Japan Value (CZK)
 • Amundi Funds Equity US Relative Value (CZK)
 • Amundi Funds Global Perspective (CZK)
 • Amundi Funds MultiAsset Conservative – AHK