Tiskové centrum

press-promo

Stanovisko k vývoji kurzu vybraných fondů Amundi na přelomu roku


Některé zahraniční fondy Amundi, které jsou denominované v koruně a u kterých je zajišťováno měnové riziko, zaznamenaly na konci roku pokles v kurzu. Důvodem byla nízká likvidita na trhu s českou korunou, což následně ovlivnilo významným způsobem ceny zajišťovacích operací (swapy). Amundi Luxemburg a Société Générale Securities Services, kteří jsou zodpovědní za správu fondu a zajišťovaní derivátových operací, nyní analyzují příčiny poklesu a přehodnocují celý proces správy, aby se situace v budoucnosti už neopakovala. O dalším postupu budeme informovat.