Tiskové centrum

press-promo

Oznámení o aktualizaci statutů


Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Dlouhá 34, PSČ 110 15, IČ 60196769 (dále jen „Společnost“), oznamuje, že v souvislosti s dokončením vnitrostátní fúze sloučením bude od 1.1.2018 jako nástupnická společnost spravovat rovněž investiční fondy, které byly do 31.12.2017 obhospodařované zanikající společností Pioneer investiční společnost, a.s. (dále jen „ Pioneer IS“).


V této souvislosti Společnost provedla k 1.1.2018 aktualizaci statutů níže uvedených fondů, které obhospodařuje nebo administruje. Do statutů těchto fondů byla doplněna informace o završení fúze obou společností, dále došlo k aktualizaci seznamu vedoucích osob Společnosti a seznamu investičních fondů, které Společnost od 1.1.2018 obhospodařuje nebo administruje, o fondy dříve spravované společností Pioneer IS.


Na počátku ledna 2018 budou obdobně doplněny i statuty fondů dříve obhospodařované společností Pioneer IS.