Časté dotazy

Co mi Vaše společnost může nabídnout?
Co je to kolektivní investování?
Co je to otevřený podílový fond?
Proč vlastně investovat na kapitálovém trhu?
Jak konkrétně mohu investovat prostřednictvím Amundi CR?
Jak se dostanu zpátky ke svým penězům?
Který fond si mám vybrat?
Jak zjistím zhodnocení mé investice, jak se počítá?
Představuje toto zhodnocení můj čistý zisk, nebo mne čekají ještě nějaké poplatky?
Zmiňujete doporučený investiční horizont, který je například u fondu IKS Balancovaný - dynamický tři roky a déle. Znamená to, že dřív se ke svým penězům nedostanu?
Co je to statut fondu?
Jak ze statutu poznám, o jaký typ fondu se jedná?
Co když fond špatně investuje?
Takže žádné riziko ztráty nenesu?
Kdo dohlíží na investování, jak je vlastně investování regulováno?
Mohu převést nebo prodat podílové listy jiné osobě?
Když převádím podílový list na někoho jiného bezúplatně, musím platit darovací daň?
Chci zmocnit manželku k disponování s podílovými listy, jak mám postupovat?
Mohu podílové listy různých fondů použít jako zástavu za úvěr poskytnutý bankou?
Může investovat nezletilý?