Fondy

KB Privátní správa aktiv 1 - Exclusive

Fond KB PSA 1 získal ocenění Finanční produkt roku 2016

ISIN: CZ0008473725

Konzervativní dluhopisový fond. Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia fondu je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což přispívá k vyšší stabilitě fondu. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky, přičemž kreditní / podnikové dluhopisy mohou tvořit maximálně 40 % majetku fondu.

Minimálně 80 % dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy investičního stupně. V případě příznivé situace na finančních trzích může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy neinvestičního stupně, maximálně však 20 % portfolia.

Doporučený investiční horizont fondu je 2 až 3 roky.
Kalkulačka portfolia Přidat k porovnání

Výkonnost

Základní rozložení majetku

Rozložení majetku
Investiční riziko:
2
Doporučená doba investice: 2,00 let
Zajištění do koruny: Ano
Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-0,57%); (+0,79%)

Cílová skupina

KB Privátní správa aktiv 1 je prémiové investiční řešení, které nabízí konzervativním investorům alternativu k termínovaným vkladům a chtějí rozložit své úspory. Minimální doba investice by se měla pohybovat na úrovni 2 až 3 let.

Hlavní charakteristiky

    • Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
    • Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
    • Transparentní investiční strategie, jednoduchá architekturu
    • Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích
    • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků

Teritoriální rozložení majetku

Teritoriální rozložení majetku

Nejčastější otázky

Jakým způsobem jsou vybírány dluhopisy do portfolia?
Hlavním předpokladem pro výběr dluhopisů do portfolia je jejich kvalita a délka splatnosti. Průměrná délka splatnosti portfolia nesmí přesáhnout 3 roky, což ve svém důsledku předurčuje fond k vyšší stabilitě. Emitenty dluhopisů mohou být státy, podniky nebo banky. Maximálně 40 % mohou tvořit podnikové a bankovní dluhopis. Minimálně 80% dluhopisových pozic fondu tvoří dluhopisy s investičním ratingem. Pokud to situace dovolí, může manažer fondu k zvýšení ziskového potenciálu zahrnout do portfolia i vysoce úročené dluhopisy s neinvestičním stupněm, maximálně však 20% portfolia.
Jakým způsobem je portfolio fondu řízeno?
Strategie fondu aktivně reaguje na měnící se tržní podmínky a přizpůsobuje tomu složení portfolia. Bude-li manažer předpokládat zvýšení stresu / nervozity na finančních trzích, zvýší v portfoliu váhu bezpečných státních dluhopisů, aby maximálně podpořil stabilitu kurzu. Naopak, pokud se situace uklidní, upřednostní manažer v portfoliu dluhopisy s vyšší rizikovou prémií, aby maximalizoval ziskový potenciál pro investory. Výkonnost fondu tak není ve svém důsledku až natolik závislá na změně úrokových sazeb v ekonomice, jako tomu bývá u klasických dluhopisových fondů.
Jaký je rozdíl mezi KB Privátní správou aktiv a klasickým dluhopisovým fondem?
Hlavní rozdíl je ve škále poskytovaných doprovodných služeb. Podílníci fondů KB Privátní správy jsou čtvrtletně informováni o stavu investice a výhledu manažera na ziskovost fondu, mají možnost se jednou za rok setkat s manažerem fondu. Výrazné odlišení je také v poplatkové struktuře, která odpovídá výši minimální investice. Poplatky jsou pro investora velmi příznivé – nízké. Podílníci fondu KB Privátní správy aktiv 1 navíc mohou zdarma přestoupit do jednoho z rizikovějších fondů KB Privátní správa aktiv 2 nebo 4, pokud budou chtít změnit investiční strategii.

Proč pravidelně investovat?

Pravidelné investování