Fondy

KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive

ISIN: CZ0008473162

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Při výběru jednotlivých akciových titulů je uplatňována strategie shora dolů, tj. od makroekonomické analýzy, přes odvětvovou až po fundamentální analýzu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů u jednotlivých emitentů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Neutrální alokace je 70 %. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 10 % - 30 %. Neutrální alokace je 20 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Kalkulačka portfolia Přidat k porovnání

Výkonnost

Základní rozložení majetku

Rozložení majetku
Investiční riziko:
5
Doporučená doba investice: 5,00 let
Zajištění do koruny: Ano
Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-5,50%); (+9,78%)

Cílová skupina

KB Privátní správa aktiv 4 představuje prémiový produkt v investiční nabídce Komerční banky, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv. Fond je svým investičním zaměřením vhodným pro investory s vyšší ochotou tolerovat možné výkyvy kurzu. Doporučený investiční horizont je 5 let a déle.

Hlavní charakteristiky

    • Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
    • Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
    • Transparentní investiční strategie, jednoduchá architekturu
    • Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase
    • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků
Výhody pravidelného investování

Teritoriální rozložení majetku

Teritoriální rozložení majetku

Nejčastější otázky

Jakým způsobem je portfolio fondu řízeno?
Strategie fondu aktivně reaguje na měnící se tržní podmínky a přizpůsobuje tomu složení portfolia. Tak například, bude-li portfolio manažer předpokládat nárůst rizika na finančních trzích, sníží v portfoliu váhu akciových strategií a upřednostní dluhopisy nebo hotovost. hotovost.
Za jak dlouho budete mít k dispozici prostředky, pokud se rozhodnete investici ukončit?
V případě žádosti o odkup má klient své prostředky k dispozici zpravidla do 8 kalendářních dní (ze zákona 15 pracovních dní). V případě odkupu neplatí klient žádné sankce a poplatky.

Proč pravidelně investovat?

Pravidelné investování