Fondy

KB Privátní správa aktiv 2 - Exclusive

ISIN: CZ0008473154

Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 50 % - 70 %. Neutrální alokace je 60 %. Druhým pilířem fondu je akciová složka. Regionálně jsou upřednostňovány tituly ze střední a východní Evropy. Důvodem je přetrvávající růstový potenciál tohoto trhu. Z důvodu regionální diverzifikace je portfolio doplněno o tituly z vyspělých finančních trhů. Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 20 % - 40 %. Neutrální alokace je 30 %. Zbytek portfolia tvoří nástroje peněžního trhu, jejichž podíl představuje 0% - 15 % portfolia, při neutrální alokace 10 %.
Kalkulačka portfolia Přidat k porovnání

Výkonnost

Základní rozložení majetku

Rozložení majetku
Investiční riziko:
3
Doporučená doba investice: 3,00 let
Zajištění do koruny: Ano
Min. a max. měsíční výkonnost za 5 let: (-2,48%); (+4,52%)

Cílová skupina

KB Privátní správa aktiv 2 představuje prémiový produkt v investiční nabídce Komerční banky, který v sobě spojuje výhody klasických otevřených podílových fondů a individuální správy aktiv. Fond je svým investičním zaměřením vhodným pro konzervativnější klienty, kteří jsou ochotni akceptovat v krátkodobém horizontu možné kolísání kurzu fondu. Doporučený investiční horizont je 3 roky a déle.

Hlavní charakteristiky

    • Osobní kvartální reporting s pravidelným vyhodnocením výkonnosti
    • Atraktivní poplatková struktura, nulové poplatky za odkup
    • Transparentní investiční strategie, jednoduchá architekturu
    • Výkonnost je určena pohyby cen na dluhopisových trzích a může kolísat v čase
    • Vysoká likvidita a dostupnost finanční prostředků
Výhody pravidelného investování

Teritoriální rozložení majetku

Teritoriální rozložení majetku

Nejčastější otázky

Jakým způsobem je portfolio fondu řízeno?
Strategie fondu aktivně reaguje na měnící se tržní podmínky a přizpůsobuje tomu složení portfolia. Tak například, bude-li portfolio manažer předpokládat nárůst rizika na finančních trzích, sníží v portfoliu váhu akciových strategií a upřednostní dluhopisy nebo hotovost. hotovost.
Za jak dlouho budete mít k dispozici prostředky, pokud se rozhodnete investici ukončit?

Proč pravidelně investovat?

Pravidelné investování